Privacy beleid De kastenmaker

De kastenmaker, gevestigd aan G. Rietveldweg 6, 1703DD Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Contactgegevens
www.dekastenmaker.nl, G. Rietveldweg 6, 1703DD Heerhugowaard
E-mail:                        Info@dekastenmaker.nl
Telefoonnummer:     072 574 4854

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel. Ook leggen we uit welke cookies we gebruiken en installeren. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen om beter te begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2022.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kastenmaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maak van onze service en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon- en/of mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u of iemand uit uw omgeving hebben vermeld aan ons, zoals bij opmerkingen bij een offerte aanvraag, in correspondentie, telefonische- en/of een fysieke afspraak
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of service heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan gelieft contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie z.s.m.

 

Vacatures

Als u bij De Kastenmaker solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van De Kastenmaker is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf vertrekt, bijvoorbeeld uw CV en/of portfolio. Wij kunnen die informatie overal binnen ons bedrijf gebruiken om je sollicitatie of reactie af te handelen. Gaan we niet samen in zee? Dan ontvang je per mail of telefonisch een afwijzing. Na deze afwijzing verwijderen we alle gegeven die je verstrekt hebt tijdens de sollicitatieprocedure binnen 31 dagen.

 

Met welke doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegeven

De Kastenmaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen telefonisch of via de mail te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid kunnen bieden om uw gegevens en resultaten op te slaan binnen onze boekhouding
 • Om onze goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • De Kastenmaker analyseert uw gedrag op de website, om vervolgens de website te kunnen verbeteren op basis van uw voorkeuren.
 • De Kastenmaker verwerkt uw persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

De Kastenmaker bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens bewaren wij voor een onbeperkte tijd. Dit doen wij zodat u evt. nog offertes en/of bevestigingen kan opvragen.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

De Kastenmaker verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering(en) van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdrachten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. De Kastenmaker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een van deze derde partijen betreft Google. Google zijn Privacy voorwaarden kunt u hier nalezen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij hanteren

De kastenmaker gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw op dat moment gebruikt ICT-toestel. De cookies die wij hanteren zijn noodzakelijk voor de technische werking en ontwikkeling van de website voor uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden daarnaast bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden door de cookies op uw internetbrowser zo in te stellen dat het desbetreffende ICT toestel geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die u eerder had opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden nieuwsbrieven aan om onze klanten te informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op elk moment kunt afmelden.

 

Camerabeleid

Onze winkel en parkeergelegenheid zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Dit in het belang voor uw veiligheid maar ook die van onze medewerkers en producten. De camerabeelden die worden gemaakt worden na vier weken weer verwijderd, tenzij er een goede reden is om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld bij strafbare feiten en/of verzekeringskwesties.

 

Recht op inzage, wijziging of verwijderen van uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons te bereiken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in het computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruiken maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, strooknummering onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Kastenmaker zal z.s.m., in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. De Kastenmaker wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kastenmaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.